STUUR JE VRIEND OF VIJAND EEN ENVELOP VOL GLITTERS!

Dit is de Privacy beleid van StuurGlitter (hierna te noemen “stuurglitter.nl”, “wij,” “ons” of “onze”). stuurglitter.nl is een officieel ingeschreven handelsnaam bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 18088433

Deze Privacy beleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.stuurglitter.nl (de “Website”).

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

WAT VOOR GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

Uw voornaam.
Uw achternaam
Uw e-mailadres.
Alle overige door uzelf ingevoerde informatie.
De communicatie tussen stuurglitter.nl en u.

LOG FILE INFORMATIE

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website en diensten te ondersteunen en verbeteren door:

Het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website.

De statistieken in kaart te brengen, zoals het aantal bezoekers en verkeer op de website.

Het diagnosticeren en/of verhelpen van technische problemen.

Het verwerken van aanmeldingen en opstellen van offertes.

Toevoeging aan ons klantenbestand.

Om u later te contacteren, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

HOE WORDT DEZE INFORMATIE GEDEELD?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

ZEGGENSCHAPSWIJZIGING

Wanneer stuurglitter.nl, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Privacybeleid moeten opvolgen.

WETTELIJK VERZOEK EN VOORKOMING SCHADE

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

BEVEILIGING EN VEILIGHEID

stuurglitter.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, stuurglitter.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en stuurglitter.nl. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

INTERNATIONALE OVERDRAGING

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

BEWAARTERMIJN

In overeenstemming met de wet, bewaart stuurglitter.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

INZAGE, CORRECTIES EN RECHT VAN VERZET

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met stuurglitter.nl door een e-mail te sturen naar info@188.241.148.78, om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

APPLICATIES, WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy beleid is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@188.241.148.78.

WIJZIGINGEN

stuurglitter.nl kan van tijd tot tijd deze Privacy beleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy beleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy beleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

CONTACT

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met stuurglitter door een e-mail te sturen naar info@188.241.148.78.

Menu